Deaf-Mute Chorus

Oksana Chepelyk

2004 | Kyiv | video art

Chepelyk (1)